Najnowsze wpisy


Temat składów to tak w rzeczywistości...
19 marca 2015, 13:30

Temat magazynów to tak w rzeczy samej temat rzeka, albowiem jest ich ściśle mówiąc mnóstwo typów. Wydaje się, że koronny podział traktuje magazynów otwartych oraz zamkniętych bądź magazynów będących składnicami zmechanizowanymi lub również nie, ale to tak w zasadzie tylko wierzchołek góry lodowej. Co więc jeszcze istnieje? Otóż wyróżnia się na przykład hale stalowe, które służą do przechowywania towarów z różnych źródeł i ich poprawnego rozdzielania, porządkowania i kompletowania. Do tego dochodzą na przykład magazyny transportowo-przeładunkowe, które są skonstruowane po to, aby gromadzić towary jakie zostały wyładowane z jakiegoś środka transportu i czekają na przeładunek do innego. Wyróżnia się także tak zwane magazyny skupu które służą do magazynowania takich artykułów, które się skupuje. Do tego dochodzą magazyny zasobowe, innymi słowy przechowując inwentarz dłuższy czas bądź magazyny zbytu, inaczej takie, które odbierają towary z przeróżnych zakładów przemysłowych oraz je sortują i dzielą oraz przekazuj dalej. Ciekawe są również magazyny hurtowe, chyba w najwyższym stopniu nam popularne, bo takie, które przechowują po prostu hurtowe ilości artykułów.